De bewoners van de Roelantstraat in Overdie zijn het zat en hun geduld is op: sinds april zijn ze bezig met protesteren tegen de verplaatsing van vuilcontainers in de straat, maar het werk gaat gewoon door en vanuit de gemeente en de projectleider komt geen duidelijk antwoord op hun vragen en bezwaren. Voorheen stonden de vuilcontainers in de luwte van een bocht van de Roelantstraat, maar bij de herinrichting die nu wordt uitgevoerd zijn de containers verplaatst naar de overkant van de straat en staan nu pal voor een van de flats.

De bewoners voeren meerdere redenen aan om de afvalcontainers niet voor de deur te willen. Zo vrezen zij voor hun gezondheid en die van kun kinderen omdat de gebruikelijke rotzooi rond de containers nu dus ook voor hun deur ligt en er meer stankoverlast van het vuil zal komen. Ook vrezen ze onveilige verkeerssituaties omdat de kinderen, die gewend zijn om te spelen op de stoep vóór het flatgebouw door de vuilcontainers aan het zicht van automobilisten zullen worden onttrokken.

Sibel Kalkan Akbulut, een van de bewoonsters, doet al sinds half april pogingen om bij de gemeente aan te geven dat de buurtbewoners de containers op de oude plek terug willen hebben, maar ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ze heeft pogingen gedaan contact op te nemen met wethouder Jan Nagengast; een woordvoerder van Nagengast verwees haar vervolgens naar Mark Hartog, de beheerder afval en reiniging. Hartog verwees haar door naar projectleider Cees Franzen, die weer wees naar de Wijkraad Nieuw-Overdie.

Op aanraden van een medewerker van de gemeente Alkmaar heeft Sibel bijna vijftig handtekeningen verzameld om aan te bieden aan wethouder Jan Nagengast. Tot dusver heeft ze daar nog geen reactie vanuit de gemeente op ontvangen. De projectleider kon haar bovendien niet vertellen waarom de containers eigenlijk verplaatst zijn. Sibel vertelt dat hij tegen haar heeft gezegd: “Echt een geldige reden heb ik niet, het kwam het beste uit met de tekening van het project”.

In e-mailcorrespondentie tussen Sibel en Miranda Buck, de secretaris van de wijkraad, is te lezen dat de projecttekeningen met vertegenwoordigers uit de wijk zijn beoordeeld en goedgekeurd. Vervolgens is in februari een informatiebijeenkomst georganiseerd waarvoor alle omwonenden een uitnodiging hebben gekregen en de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen of bezwaren te maken. Dat wordt door Sibel niet ontkend: “In december is er wel een brief geweest over de herinrichting, maar die was heel ingewikkeld en voor de meeste bewoners uit deze buurt niet te begrijpen. Ik had toen ook niet begrepen dat de containers recht voor onze deur zouden komen. Pas half april kregen we dat door en ben ik meteen begonnen met protest aantekenen.” 

In februari is er een informatiebijeenkomst geweest waarna de bewoners zes weken de tijd hadden om bezwaar te maken. Dat hebben ze echter niet gedaan, dus kan in redelijkheid gesteld worden dat de bewoners 'gewoon te laat komen met hun bezwaar'. Het valt echter op dat dit niet, hoe spijtig ook, als zodanig naar Sibel wordt gecommuniceerd en dat de personen die zij heeft gesproken vooral naar elkaar doorverwijzen. Maar er is hoop, want woensdagavond vindt er eindelijk een vergadering plaats met de bewoners om hun bezwaar te bespreken. Hierbij zullen projectleider Cees Franzen, iemand van de gemeente en iemand van de wijkraad aanwezig zijn. Sibel en nog vier of vijf buurtbewoners zijn uitgenodigd als vertegenwoordigers.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl