Alkmaar Centraal

Het economisch herstel zorgt ook in Noord-Holland Noord voor meer banen, blijkt uit zowel getallen van 2015 als de Arbeidsmarktprognose 2016-2017 die UWV dinsdag presenteerde. UWV verwacht landelijk ruim 200.000 banen extra, waarvan één op vijf een zelfstandige.

In Noord-Holland Noord ontwikkelt de werkgelegenheid zich naar verwachting met 0,7%, iets minder gunstig dan landelijk. Moet wel gezegd worden dat tijdens de crisis het banenverlies ook minder hard onderuit zakte. Vooral in de uitzendsector, detail- en groothandel, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening en ICT groeit het aantal banen en ook de bouw herstelt na jaren.

De agrarische sector blijft krimpen vanwege automatisering en schaalvergroting. De industrie krimpt ook, behalve de metaal- en voedingsmiddelenindustrie. Deze sectoren kunnen enigszins groeien. Zorg & welzijn blijft in zijn geheel stabiel, maar de verpleging, verzorging en de jeugdzorg krimpen wel. In de thuiszorg en de kinderopvang komen er juist banen bij.

UWV verwacht dat het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord daalt met 0,8%, waarmee het ongeveer gelijke tred loopt met landelijke ontwikkelingen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl