Alkmaar Centraal

De allereerste haringparty in De Rijp is een groot succes geworden. Georganiseerd door de ondernemersvereniging werd er na een optreden van het Eilandspolderkoor en een korte toespraak van voorzitter Chris Spee, het eerste Rijper haringvaatje met de koninklijke boot aan wal gebracht. Dorpsomroeper Jan Geert de Eerste overhandigde het vaatje aan Jan Andriaanzn. Leeghwater, die het naar de veilingmeester bracht.

Veilingmeester John Eeltink wist met zijn enthousiasme de prijs op te drijven tot een respectabele 1050 euro, een bedrag dat in zijn geheel naar de Rijper IJsclub gaat.  Het vaatje haring ging naar hoogste bieder Mart Leek van hotel De Rijper Eilanden die als dank ook nog een mooi aandenken meekreeg van de Rijper IJsclub. Uiteraard werd, onder muzikale begeleiding van de Vinylo’s, de nieuwe haring ook geproefd door de aanwezigen. (foto's: graftderijpinbeeld.nl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl