Alkmaar Centraal
Alkmaar, 31 december 2010. Overdie zet ook dit jaar weer de buurtvaders in om de overgang naar het nieuwe jaar gezellig te laten verlopen. Ze zijn goed herkenbaar, want de gemeente heeft de vaders jassen geschonken met de tekst 'buurtvader' er op. Niet dat dat echt nodig is want ze kennen vrijwel iedereen in de buurt, en de buurt kent de vaders. De groep, die bestaat uit zo'n vijftien vaders is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen.Er zal vanavond niet alleen gesurveilleerd worden, maar ook gesproken worden met de jongeren in de buurt om ze te waarschuwen voor de gevaren van het vuurwerk. De buurtvaders worden al 5 jaar ingezet in Overdie en dat bevalt goed, er is steun bij de politie, brandweer en gemeente en ook woningcorporatie Woonwaard meld minder vernielingen sinds de vaders met de jaarwisseling de straat op gaan. De buurtvaders zijn een initiatief van de 47-jarige Mohamed Ezhar die al 26 jaar in Overdie woont.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl