Alkmaar Centraal

Op 16 juli 2016 is het 900 jaar geleden dat de christenen van Alkmaar een zelfstandige katholieke gemeenschap werden. Daarvoor vielen ze nog onder de verantwoordelijkheid van de Abdij. Dit bijzondere moment in de geschiedenis van de stad wordt op zaterdag 16 juli om 16.00 uur herdacht en gevierd tijdens de vesper in de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord.

Historicus Jurjen Vis zal tijdens de introductie voorafgaand aan de vesper kort vertellen over deze gebeurtenis. Omdat alle nu bestaande christelijke geloofsgemeenschappen historisch verbonden zijn met deze eerste parochie, zijn ze allemaal uitgenodigd. Op 17 juli om 10.00 uur wordt het nogmaals uitgebreid gevierd door alle huidige rooms-katholieke parochies van regio Alkmaar tijdens de Pontificale Hoogmis. Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom, zal samen met Broeder Gerard Mathijsen, abt van Egmond voorgaan, geassisteerd door andere priesters. Koren uit Oudorp en Alkmaar zullen hun mooiste muziek laten horen. Ook daarbij is iedereen welkom.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl