Alkmaar Centraal

Om op tijd klaar te kunnen zijn voor oplevering eind 2018 moet in 2017 begonnen worden met de restauratie van het Ringers complex. Maar er is buiten de partijen die eerder een convenant ondertekenden nog een partij die níet in dat plaatje past. Dat is huurder Carpetright. Het vloerbedekkingsbedrijf heeft naar aanleiding van de huidige situatie waarin het pand verkeert en het in elkaar zakken van de verkopen met 30 procent via de rechter een daarmee gelijklopende verlaging van de huur geëist bij eigenaar van het pand, MAB Development (Rabo Vastgoed).

MAB Development probeert Carpetright vanwege de plannen met het pand al sinds 2010 ertoe te bewegen te verhuizen. Beide partijen kunnen het echter niet eens worden over de financiële vergoeding die Carpetright zou moet ontvangen om daar aan mee te werken. Inmiddels is volgens Carpetright sprake van verpaupering en achterstallig onderhoud, en dat zou moeten leiden tot een verlaging van de huur met 30 procent. Daar, zo bleek gisteren, is de rechter het niet mee eens.

De rechter kende wel een tijdelijke huurkorting toe van tien procent totdat bepaalde gebreken aan het pand zijn verholpen. Carpetright moet zich dus aan het huurcontract en de daarin vermelde bedragen houden, óf opzeggen per augustus 2017. De huurovereenkomst mag wel eerder opgezegd worden als beide partijen dat in onderling overleg overeenkomen. Mochten de plannen van MAB Development voor de Chocolate Experience toch niet haalbaar blijken loopt Carpetright daarmee het risico dat de huidige situatie voorlopig nog aanhoudt. En dan moet het ruim 100.000 euro per jaar blijven betalen voor de huidige locatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl