Alkmaar Centraal

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de Digitale Overheid. Het ‘Digiprogramma 2016/2017’ stelt dat er voor mensen met weinig digitale vaardigheden een vangnet wordt ingericht. Diezelfde dag startte Lezen & Schrijven met partners de Digimeter.

Hans Tromp, regiomanager UWV NHN: “In Alkmaar houden we deze maand een pilot: we screenen ruim honderd mensen met een uitkering op hun taal- en digitale vaardigheden. Als deze onvoldoende blijken, dan verwijzen wij hen door naar een cursus." 

De overheid wil in 2017 volledig digitaal zijn. Ondanks het feit dat naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders (grote) moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben en dan ook veelal over weinig digitale vaardigheden beschikken. Deze groep mist op andere vlakken ook nog wel eens de boot, soms met kleine dingen zoals een reis met het OV plannen.

Naast de Digimeter komt er een geschikt lespakket voor het wegwijs worden in de digitale wereld, want de huidige cursussen zijn veelal voor mensen met een redelijk tot goed taalniveau.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl