Alkmaar Centraal

Woensdag kwam Commissaris van de Koning Johan Remkes op ambtsbezoek bij de gemeente Alkmaar. De provinciedelegatie bezocht de botanische tuin Hortus Alkmaar, waar ze werden ontvangen door burgemeester Piet Bruinooge en wethouder Victor Kloos en een rondleiding kregen. Vervolgens stond een bezoek aan veegmachinefabrikant RAVO BV op bedrijventerrein Beverkoog op het programma. Tijdens dit bezoek reden zowel Remkes als Bruinooge een rondje in een veegwagen om een deel van de straat schoon te vegen.

Als afsluiting toog het gezelschap naar het Alkmaarse stadhuis voor een ontmoeting met de gemeenteraad. Op initiatief van CDA-raadslid Joop Klukhuhn werd daar de fusie tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp besproken en op op initiatief van BAS-raadslid Willem Peters de gemeenschappelijke regelingen.

Bij het bespreken van de fusie merkte John Hagens van Leefbaar Alkmaar op dat Alkmaar nog teveel probeert stedelijke normen op dorpen toe te passen. Op dit punt kan de stad nog iets leren van de dorpen, zo vonden ook Bruinooge en raadslid Leo van Etten, die zelf uit De Rijp komt.

Remkes vond vooral wat die gemeenschappelijke regelingen betreft dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Verder besprak men de regionale samenwerking. Daarbij werd onder andere opgemerkt dat het beeld heerst dat de gemeente Alkmaar te weinig samenwerkt met regiogemeenten en zichzelf teveel als middelpunt ziet. Geen enkel Alkmaars raadslid of wethouder herkende zich echter  in die opvatting. Bruinooge en Kloos  betoogden dat Alkmaar juist veel energie steekt in goede regionale samenwerking. Remkes merkte op dat het aan Alkmaar zelf is om die verkeerde beeldvorming van buurgemeenten weg te nemen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl