De Alkmaarse deelnemers aan 100-100-100.nu, het project over afval scheiden en afval voorkomen, hebben laten zien dat door goed scheiden van afval er nog maar 19,8 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel weinig vergeleken met de rest van Nederland. Het laat zien dat de landelijke doelstellingen om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar goed haalbaar zijn.

Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen zal de hoeveelheid restafval flink moeten dalen van 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu in Alkmaar scheidden 86% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 19,8 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

Drie deelnemers aan 100-100-100 zijn ook ambassadeurs van de afvalcampagne ‘Afval scheiden dat is Kaassie’ van gemeente Alkmaar. 100-100-100 leverde hen veel nieuwe inzichten op: "Het wegen van de verschillende afvalstromen gaf veel inzicht in ons verbruik in huis." zegt Peter Plugboer. Vooral Arjen Houterman en Judith Flapper zagen wat er allemaal al gebeurt op het gebied van recycling. "En hoe het afval dat wij scheiden dus daadwerkelijk wordt hergebruikt. Daarnaast hebben we gemerkt dat het eigenlijk maar een kleine moeite is om je hoeveelheid restafval te verminderen. Wij denken dan ook dat het streven van de overheid om in 2020 uit te komen op 100 kilo restafval per inwoner per jaar (i.p.v. de huidige 250 kilo) haalbaar is."

Voor de ambassadeurs was deelname aan 100-100-100 ook een bevestiging. "Het is eigenlijk heel simpel om afval te scheiden." Iets wat verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast (CDA) graag bevestigt. "Als je het thuis eenmaal goed organiseert, is het scheiden van afval routine. Dit draagt bij aan de doelstellingen die we als gemeente willen behalen zoals het omgekeerd inzamelen wat we nu in Alkmaar invoeren, maar ook het bewust worden van betere afvalscheiding."

De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en de omstandigheden die van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt. 

Voor 100-100-100.nu wogen in 29 gemeenten meer dan 3500 mensen 100 dagen lang hun afval. Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar database. 

HVC organiseerde 100-100-100.nu voor 29 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Met dit initiatief wil HVC het scheiden van afval stimuleren. Door het scheiden van afval, blijven waardevolle materialen behouden die als grondstof voor nieuwe producten kunnen dienen. Afval scheiden is daarmee een belangrijk onderdeel van de circulaire economie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl