De provincie Noord-Holland zal per 1 januari niet meer deelnemen aan het recreatieschap Geestmerambacht, maar het recreatieschap en de provincie hebben nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder dat gaat gebeuren .Het recreatieschap Geestmerambacht is nu nog een samenwerkingsverband tussen de provincie en gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Bergen. 

Volgens de afspraken besluit het bestuur van het recreatieschap over de voorwaarden waaronder de provincie kan uittreden. De afgelopen maanden hebben de gemeenten en de provincie overlegd over de uittreding, maar deze gesprekken hebben nog niet geleid tot overeenstemming. Besluitvorming over de uitreding van de provincie stond geagendeerd voor de bestuursvergadering van 12 juli. Het bestuur heeft het besluit over de voorwaarden van de uittreding opgeschort tot 15 september en gaat in op het aanbod van de provincie om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl