Alkmaar, 13 januari 2011. Het college van Burgemeester en Wethouders wil zich niet druk maken over eventuele schadelijke gevolgen van de straling van een UMTS mast in de Emmastraat in Alkmaar. Daar is in december 2010 ondanks sterke en herhaaldelijke bezwaren van de bewoners tóch een standaard GSM mast opgewaardeerd naar UMTS voor mobiel internet. Eigenaar van het pand Woonwaard heeft ondanks de zwaar negatieve uitslag van een onderzoek onder de huurders toch toestemming gegeven. Het college haalt eigenlijk de schouders, zegt er niet veel aan te kunnen doen en wijst er op dat de schadelijkheid van de straling niet wetenschappelijk is bewezen. Onderzoek heeft overigens wel uitgewezen dat straling van UMTS masten voor mobiel internet 'intenser' is dan van GSM masten, die alleen voor mobiele telefonie gebruikt worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl