Alkmaar Centraal

Ouderenbond Anbo krijgt geen jaarlijkse subsidie meer van de gemeenten Alkmaar en Langedijk, meldt het NHD. Ook andere gemeenten trokken zich terug, nadat de bond haar ruim 300 lokale afdelingen begin dit jaar opdoekte. In 2015 wees gemeente Alkmaar nog €2.500 toe. Langedijk wees €2.300 en €700 toe aan Anbo Langedijk en Anbo Sint Pancras.

Volgens de gemeenten kan het hoofdkantoor in Woerden niet aantonen dat de subsidie voor lokale zaken benut wordt. Waar de gelden voorheen aan besteed zijn is nooit gecontroleerd, omdat dit bij dergelijke relatief kleine bedragen niet nodig is. Gemeente Alkmaar zal het geld van 2015 niet terugvorderen. De juridische kosten zijn het niet waard.

Anbo centraliseerde eind 2015 naar eigen zeggen zodat leden zelf activiteiten zouden gaan organiseren. Critici spreken van grote geldproblemen. Anbo Alkmaar verloor al honderden leden, waarvan velen zich verenigden in de Seniorenvereniging Alkmaar. De centralisatie werd getypeerd als 'meer contributie, minder inspraak'.

De ruim 300 Anbo-penningmeesters konden eind 2015 ineens niet meer op de website inloggen. Daarmee zou de Anbo hebben willen voorkomen dat de lokale kas werd overgeheveld naar een aparte rekening.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl