Alkmaar Centraal

Donderdagavond reikte burgemeester Bruinooge een ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uit aan Hanneke Abrahamse. Zij kreeg de onderscheiding als blijk van waardering voor haar bijzonder lange vrijwillige inzet voor het Toonkunstkoor Alkmaar.

Donderdag was ze op de kop af vijftig jaar lid van het Toonkunstkoor Alkmaar, waarvan ongeveer 42 jaar bestuurslid. Zij heeft zich in die jaren in alle denkbare functies ingezet, de meeste tijd als voorzitter. Mede door haar inzet geeft het oratoriumkoor tweemaal per jaar een goedbezocht concert in de Grote Kerk in Alkmaar. Naast haar bestuursactiviteiten voor het Toonkunstkoor was ze gedurende 25 jaar dirigent van het Hervormd Kerkkoor. Ook is zij penningmeester van het Alkmaars Senioren Symfonieorkest, waarin zij zelf hobo speelt.

Haar vrijwilligersactiviteiten zijn overigens niet alleen muzikaal van aard. Zij is vrijwilliger bij Esdégé-Reigersdaal in Heerhugowaard, waar zij werkt met mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische aandoening. Zij begeleidt de cliënten bij de meest uiteenlopende activiteiten, zoals de maaltijd voorbereiden, wandelen, spelletjes doen, een praatje maken, voorlezen, oud papier en plastic met hen ophalen, blokfluiten en zingen, helpen bij de toiletgang, als begeleidster meegaan met geplande uitjes en boodschappen doen.

Ook verricht zij sinds haar pensioen in 2012 gemiddeld 15 uur per week vrijwilligerswerk in zorgcentrum De Nieuwe Marke in Bergen. Zij helpt onder meer bij het ontbijtbuffet en geeft op de donderdagochtenden voor geïnteresseerde ouderen muziekgroepen, waarbij zij luisteren naar en praten over klassieke muziek.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl