Alkmaar Centraal
Alkmaar, 19 januari 2011. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd opheldering te verschaffen over de verwachtingen die mogelijk zijn gewekt richting de exploitant van restaurant 'De Studio'. Het restaurant is gevestigd in theater de Vest en qua inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de bezoekers van het theater. Er is tijdens de besprekingen over de tijdelijke locatie van de Vest gezinspeeld op een functie voor het restaurant in HAL25 op Overstad. Nu dat niet door gaat en er ook geen andere tijdelijke locatie komt wil OPA weten wat er gaat gebeuren met het restaurant en zijn 22 personeelsleden die niet zoals de medewerkers van de Vest op de gemeentelijke loonlijst staan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl