Alkmaar Centraal

Alkmaarder Pieter Bliek, ten onrechte beschuldigd van vervaardiging van kinderpornografie, grijpt het bezoek van de nationale ombudsman op 14 september aan Alkmaar aan voor een ludieke protestactie. In wolvenpak wil de religiewetenschapper uiting geven aan zijn boosheid over de behandeling door Reinier van Zutphen cs.

Al jaren probeert Bliek zijn recht te halen, nadat de politie in zijn woonplaats hem zonder het geringste bewijs ervan verdacht foto’s van minderjarige meisjes te hebben gemaakt. Uit eigen naspeuringen bleek dat de verantwoordelijke dienders een vals, want geantidateerd rapport hebben opgemaakt om hun misstappen te verdoezelen.

Noch het korps, noch andere overheidsinstanties waar hij officiële klachten over de gang van zaken indiende, bleek van zins Bliek te rehabiliteren. Zijn ultieme poging om via de nationale ombudsman de zaak aan de kaak te stellen, liep ook uit op een fiasco. Opgewonden standje Bliek  liet het er niet bij zitten en bleef de contactpersonen bij de ombudsorganisatie in Den Haag bestoken met mails, brieven, telefoontjes en bezoekjes.

Hoewel hem te verstaan is gegeven dat hij moet ophouden met zijn, meestal zeer grove verbalen en schriftelijke aanvallen op hoge en lage ambtenaren, laat de Alkmaarder niet los om zijn recht te krijgen. De komst van ombudsman Van Zutphen naar Alkmaar, waar hij ooit rechter was, op 14 september, is voor Bliek een mooie aanleiding om dicht bij huis zijn gram te halen. Tijdens het bezoek, op het Europaplein (De Mare) woensdag tussen 12.30 en 17 uur, wil hij het grote publiek waarschuwen voor ‘deze wolf in schaapskleren, die alleen opkomt voor de liegende overheid’, zoals hij Van Zutphen noemt.

“Ik ga hem een warm welkom heten in passende kleding: een wolvenpak.  Ik zal pamfletten uitdelen met daarop mijn persoonlijke verhaal op de website valsbeschuldigd.nl”, aldus Bliek.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl