Alkmaar Centraal

Het NAH Café Alkmaar organiseert 24 september een bijeenkomst met als thema 'Hulp vragen, hoe doe je dat, aan wie en wat komt je tegen?' voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Het NAH Café wordt elke laatste zaterdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, gehouden in Wijkcentrum De Daalder in Daalmeer. Tijdens de bijeenkomst worden thema’s besproken waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten tegenaan lopen, men kan ervaringen uitwisselen en tips en adviezen krijgen. 

Meer informatie op nahcafealkmaar.wpdo.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl