Unieke Zaken, het jeugdtheatergezelschap uit Alkmaar dat afgelopen juni haar 25-jarig bestaan vierde met Alle 25 Goed! zit financieel in zwaar weer.

Deze zomer werd bekend dat de aanvraag voor rijkssubsidie die Unieke Zaken heeft ingediend bij het Fonds Podiumkunsten positief beoordeeld werd, maar dat het budget niet toereikend is om de plannen te honoreren.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld," zegt Mirjam Morsch, een van de oprichters van Unieke Zaken, "de afgelopen vier jaar ontvingen we wel structurele subsidie van het Fonds, waardoor we onder andere het BUZZ-project op konden zetten: met een tot theater omgebouwde vrachtwagen reisden we langs de scholen in Noord-Holland om ook de kinderen die geen schouwburg in de buurt hebben met theater in aanraking te laten komen. Dat soort projecten zijn zonder subsidie niet te realiseren,want het cultuurbudget van de scholen is per leerling erg klein. Onze prijzen kunnen dus niet zomaar omhoog. Het is onze missie om alle kinderen uit de regio in ieder geval eens in hun leven een bijzondere theaterervaring te laten beleven, aanvullende financiering is daarbij noodzakelijk."

Peter Bolten, de andere oprichter van het gezelschap zegt; "het Fonds heeft de komende vier jaar met name jonge makers gesubsidieerd. Uiteraard juichen we de mogelijkheden voor de nieuwe generatie van harte toe, we geven zelf ook regelmatig de ruimte aan jong talent. Maar wij behoren tot het ervaren middenveld, met al 25 jaar een gezond bedrijf, een consistent aanbod, ruim 200 voorstellingen per jaar en een stevige verbinding met ons publiek en onze afnemers. We hebben fans die ooit als kind een van onze voorstellingen bezochten en inmiddels met hun eigen zoon of dochter naar de voorstellingen komen. Dat is toch geweldig? Het Fonds bevestigt dat, getuige hun positieve advies, maar ze moeten scherpe keuzes maken. En daarom vallen wij, samen met nog een aantal gevestigde en positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde gezelschappen, buiten de boot."

De theatergroep laat zich echter niet zomaar uit het veld slaan. "Wij zijn trots op de plannen die we voor de komende vier jaar hebben geformuleerd en hebben er enorm veel zin in. Maar deze financiële tegenslag heeft een grote weerslag op onze organisatie: de personele bezetting staat onder druk en we hebben onze plannen moeten reduceren. Om desondanks de continuïteit te waarborgen zijn we nu op zoek naar alternatieve financiering. We zijn al in gesprek met de gemeente, zij onderstrepen ons belang en onderzoeken de mogelijkheden voor extra steun. Dit seizoen kunnen we in ieder geval afmaken zoals gepland, en we doen er alles aan om een oplossing te vinden voor daarna."

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl