Alkmaar Centraal

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een Waterinnovatiefonds ingesteld om MKB-bedrijven die een innovatief idee hebben op het gebied van water te ondersteunen. Dit schrijft het NHD.

Als een ondernemer een idee of product heeft op het gebied van water kan hij uit het fonds een aanmoedigingspremie krijgen van maximaal tweehonderdduizend euro. De ondernemer zelf moet ook zo’n bedrag meebetalen.

Het Hoogheemraadschap stopt na zeven jaar met het project, ervan uitgaande dat de uitgekeerde premie wordt terugverdiend. Na twee jaar wordt geëvalueerd of het project succesvol is en of er veel aanvragen zijn gedaan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl