Alkmaar Centraal

Na erfgoedstichting Adapt, milieuorganisatie Animo en de Bond Heemschut heeft ook de Stichting het Cuypersgenootschap zich gemengd in de discussie rond de verniewbouwplannen van het ziekenhuis in Alkmaar.

De Stichting het Cuypersgenootschap sluit zich qua standpunt aan bij de erfgoed- en milieustichtingen die er eerder bij de gemeente Alkmaar op aandrongen om niet te haastig plannen te maken voor met het slopen van gebouwen en het kappen van bomen in De Hout en eerst vooral te zorgen dat het culturele erfgoed op en rond het ziekenhuisterrein zoveel mogelijk behouden of herontwikkeld kan worden.

De Stichting het Cuypersgenootschap schrijft vooral aandacht te missen voor het naoorlogse erfgoed in het gebied en wijst erop dat er bijvoorbeeld nooit de cultuurhistorische waarde is onderzocht van de nieuwbouw uit 1965 en de zusterflat op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan uit 1968 van het Amsterdamse architectenduo Duintjer en Istha, dat in de wederopbouwperiode verantwoordelijk was voor heel veel ziekenhuisbouw in Nederland.

De stichting deelt de mening van de eerdergenoemde stichtingen dat het ziekenhuis onvoldoende heeft onderzocht wat de effecten van de vernieuwbouwplannen op de omgeving zullen zijn en stelt: “Een herontwikkeling van al het aanwezige erfgoed is goed mogelijk als de wil er maar is. Door oud en nieuw hier op een overtuigende manier te combineren kan een bijzonder stukje Alkmaar ontstaan.”

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl