Alkmaar Centraal

Het was donderdagavond een rumoerige raadsvergadering waarbij de coalitie flink wat kritiek te verduren kreeg van de oppositie. Uiteraard ging die kritiek over het ziekenhuis. Zo zou de coalitie het ziekenhuis teveel toestaan. Ironisch genoeg vormde een belangrijk deel van de huidige oppositie vijf jaar geleden nog een minstens zo belangrijk deel van de coalitie, die ten val kwam toen het ziekenhuis bekendmaakte te willen verhuizen naar Heerhugowaard. Toen was de kritiek dat er te weinig was gedaan om het ziekenhuis in Alkmaar te houden.

Ondanks de kritiek is de gemeenteraad akkoord gegaan met de vaststellingsovereenkomst die het college wil sluiten met het Noordwest Ziekenhuis. De overeenkomst houdt onder andere in dat de gemeente garant staat voor 40 procent van de lening die het ziekenhuis nodig heeft voor de vernieuwbouw, wat neerkomt op 60 miljoen. De totale kosten zullen 150 miljoen zijn. Ook is bepaald dat het ziekenhuis maximaal 29 meter hoog mag worden en dat er gemengde functies komen voor Westerlicht en de Cadettenschool.

Er was ook nog flink wat discussie over het punt dat er 8000 vierkante meter van De Hout zou worden gekapt, maar ook hier werd uiteindelijk tegensputterend mee akkoord gegaan. Een voorwaarde hiervoor is dat er voor elke gekapte boom elders een nieuwe wordt geplant.

BAS diende nog een motie in voor het behoud van de monumenten Westerlicht en de Cadettenschool en riep daarmee het college op om bij de verdere besprekingen met de Noordwest Ziekenhuisgroep in te zetten op maximale bescherming en behoud van deze twee monumenten. Uit het ontwerp valt op te maken dat de linker zijvleugel van Westerlicht zal worden gesloopt. Het ziekenhuis zelf schrijft inmiddels op de eigen website dat men van plan is om in elk geval Westerlicht te renoveren en in gebruik te nemen voor de kantoorfuncties. Ook van de Cadettenschool wordt de huidige aanbouw verwijderd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl