In 2017 zal het aantal banen in arbeidsregio Noord-Holland Noord doorgroeien met 0,7%. Dat is de prognose in de UWV-rapportage ‘Regio in Beeld 2016’. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 1,1%, maar de regio komt dan ook van minder diep.

De grootste banengroei zit bij ‘overige zakelijke diensten’, met onder andere uitzendbanen. Ook de bouwsector zal verder herstellen. Daarnaast zal het aantal zelfstandigen zal toenemen. Nu wordt ongeveer één op de vijf banen ingevuld door een zelfstandige.

Ook het aantal vacatures neemt toe. Het aantal is dit jaar in de regio gestegen tussen de 15% en 20%, met name dankzij de detailhandel. Vooral jongeren profiteren hiervan. De zorg- en welzijnssector kent ook ruim meer vacatures. Probleem is wel dat de meeste zijn voor minimaal mbo-4 niveau, terwijl vooral lager opgeleiden zich aanbieden.

In Noord-Holland Noord zijn in de eerste helft van dit jaar 17.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 600 minder dan in dezelfde periode in 2015. Die afname zet door. Ook positieve ontwikkelingen in regio Amsterdam hebben hier invloed op. Vooral werknemers met een administratieve functie vroegen vaak een uitkering aan. Zij vinden minder vaak weer een baan binnen dezelfde sector.

Door de toename van werk zal de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Voor steeds meer beroepen wordt het voor werkgevers lastig om geschikt personeel te vinden, vooral voor specifieke technische functies, specialistische zorgfuncties en ICT-functies op minimaal mbo-4 niveau.

Niet voor alle sectoren is er krapte. Vooral in (financieel-) administratieve functies is, door automatisering en digitalisering, het aantal banen flink afgenomen. Werkzoekenden hebben wellicht meer kansen in de accountancy, klantenservice of callcenters.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl