Alkmaar Centraal

In januari verlaagt gemeente Alkmaar de hondenbelasting van € 66,75 naar € 50,- per hond. Alleen voor Graft-De Rijp en Schermer is er nadeel; hier is de belasting nieuw. De hondenpenning verdwijnt en controle vindt aan huis plaats. Blindengeleidehonden, andere hulphonden en (boeren) erfhonden zijn vrijgesteld. Erfhonden worden ontzien omdat zij weinig tot geen gebruik maken van hondenvoorzieningen in de stad of dorpskern, zoals zwemplekken, losloopgebieden en ‘hondenhaltes’.

De verordening wordt 8 november aan de Commissie Bestuur en Middelen voorgelegd en daarna aan de gemeenteraad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl