Samen spelen in alle vrijheid. Dat gunt Op Stoom iedereen. Daarom nodigde de kinderopvang kinderen uit het asielzoekerscentrum in Alkmaar uit om op 19 oktober een heerlijke vakantiedag te komen beleven op de BSO van Op Stoom in Haarlem.

De gezonde spanning door de nieuwe indrukken was merkbaar, maar de kinderen maakten het al snel gezellig met elkaar en taalbarrières werden doorbroken. Samen met pedagogisch medewerker Shady zongen de kinderen ‘In Holland staat een huis’ en speelden ze op de djembé. Nieuwe vriendschappen ontstonden terwijl de kinderen samen de verkleedkist in doken. En één Syrisch meisje ontdekte dat pindakaas het nieuwe hummus is en at er wel vier boterhammen mee.

Manager bij Op Stoom Linda Blankhorst: “Het is zó belangrijk om de kinderen van de buitenschoolse opvang te laten zien dat je met kinderen uit alle landen plezier kunt maken en vrienden kunt worden.”

Op Stoom draagt de kinderen in het AZC een warm hart toe. Al eerder werd de ruimte van de kinderen in het oude belastingkantoor gezelliger gemaakt met vrolijk behang, knusse zitjes en zijn er kisten met Kapla gebracht.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl