Alkmaar Centraal

De bestuursrechter heeft geoordeeld dat de politie Alkmaar de dertig meldingen vanuit het meldpunt uitbuiting en mensenhandel openbaar moet maken. Een maand geleden stond kamerverhuurder Frans Snel bij de bestuursrechter om hiervoor te pleiten.

De meldingen zouden bij het meldpunt zijn binnengekomen in 2011 en 2012, en Snel is naar eigen zeggen sinds die tijd bezig om ze openbaar te krijgen zodat de misstanden kunnen worden bestreden. Hij stelde dat burgemeester Piet Bruinooge in een brief aan de Tweede Kamer het getal van dertig meldingen heeft genoemd, maar dat daar niets over op papier te vinden is. Ook de politie wilde niet meewerken aan openbaarmaking; die beriep zich op de Wet Persoonsbescherming.

De bestuursrechter achtte het beroep dat Snel had ingediend gegrond en heeft bepaald dat de politie de ingediende meldingen geanonimiseerd openbaar moet maken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl