Alkmaar, 03 februari 2011. De gemeente Alkmaar en de ondernemers in het centrum willen samen de schouders zetten onder de ontwikkeling van een sterker stadscentrum. De bedoeling is om meer bezoekers naar Alkmaar te krijgen en afspraken daar over zijn vastgelegd in een convenant. In dat convenant is te lezen dat beide partijen zich richten op het versterken van winkel- en horecaaanbod, en dat ook cultuur en toerisme een prominente plek in de plannen krijgt. Leefbaarheid en veiligheid moeten in het gebied verbeterd worden en criminaliteit moet er verminderen. Ook de bereikbaarheid, parkeercapaciteit en verdeling van de parkeerdruk zijn aandachtspunten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl