Alkmaar Centraal

Maandag heeft de rekenkamercommissie haar quickscan naar het actieprogramma Economie aangeboden aan de raad. Voor deze quickscan zijn onder andere twintig telefonische diepte-interviews uitgevoerd met ondernemers die niet betrokken zijn geweest bij de voorfasen van het actieprogramma.

Hoewel het Actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij de geïnterviewde ondernemers, kwam de gemeente, in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. De ondernemers gaven de dienstverlening van de gemeente gemiddeld een 7,3. De gevraagde ondernemers kunnen zich in grote lijnen vinden in het actieprogramma, maar is er ook nog ruimte voor verbetering:

a. Focus op de gemeentelijke kerntaken en rolopvatting: Het faciliteren en ontzorgen van ondernemers en het creëren van een gunstig vestigingsklimaat zijn volgens de gevraagde ondernemers de belangrijkste kerntaken van de gemeente. De aandacht voor innovatie en acquisitie van nieuwe bedrijven ziet niet iedereen als een kerntaak voor de gemeente.

b. Zorg voor interne consensus over prioritering binnen de gemeente: De meeste geïnterviewden zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening. Een aantal loopt soms tegen knelpunten aan. Vooral in de communicatie met de gemeente lopen sommigen vast. Duidelijkheid in de (bestuurlijke) prioriteitstelling is een belangrijk aandachtspunt in het optimaliseren van de dienstverlening naar ondernemers.

c. Een divers aanbod van bedrijven en functies in de regio: De regio Alkmaar als geheel, maar bijvoorbeeld ook de binnenstad als deelgebied, is gebaat bij een divers aanbod aan functies en bedrijven. Ook hoger onderwijs in Alkmaar of in de regiogemeenten zien stakeholders als zeer belangrijk voor de toekomstige economische ontwikkeling. De ondernemers zien hier een belangrijke taak en rol van de gemeente.

d. Regionale samenwerking: Het ontbreekt de gemeente volgens meerdere geïnterviewde ondernemers aan een regionale blik. Het gaat hier om het behouden of aantrekken van functies voor de regio als geheel, niet per se voor Alkmaar als centrumgemeente. Te denken valt hierbij aan het gezamenlijk terugbrengen van de planvoorraad, gezamenlijke promotie (van toeristische mogelijkheden) en dergelijke.

Op grond hiervan stelt de rekenkamercommissie dan ook een nadere aanscherping van het Actieprogramma Economie voor.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl