Alkmaar Centraal

Dinsdagavond wordt in de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen de evaluatie van de Horecanota besproken. Uit de evaluatie die de gemeente heeft uitgevoerd door onder andere een enquête uit te zetten kwamen overwegend positieve resultaten naar voren. Er bleek echter ook dat bewoners in het stadscentrum zich sinds het instellen van vrije sluitingstijden minder veilig voelen en veertig procent meer overlast ervaren.

De bewonersvereniging Hart van Alkmaar heeft in elk geval niet zoveel vertrouwen in de maatregelen die het college wil nemen om de overlast door de vrije sluitingstijden in de horeca tegen te gaan. Zo wil de gemeente met ondernemers afspreken om hun deuren dicht te houden om overlast door luide bastonen te beperken. Ook ligt er een voorstel om de gebieden waarin de meeste horecagelegenheden liggen plus de omliggende straten schoon te maken. Verder ervaren de binnenstadbewoners veel overlast door luidruchtige cafébezoekers die huiswaarts keren. Voorheen was die overlast geconcentreerd rond één tijdstip, maar tegenwoordig gaat dat de hele nacht door.

De gemeente stelt dat het toezicht op overlastveroorzakend publiek is verbeterd door de inzet van camera’s. Daarnaast wordt verwacht dat de horecaondernemers zelf toezicht houden op het publiek voor de deur en op de horecapleinen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl