Alkmaar Centraal

Dinsdagavond besprak de Commissie Bestuur en Middelen de evaluatie van het horecabeleid. De meeste raadsleden willen vasthouden aan de vrije sluitingstijden voor horecagelegenheden, ondanks de toegenomen overlast die veel binnenstadbewoners ervaren en de klachten die daar tot dusver over zijn ingediend.

De oppositie, met name Leefbaar Alkmaar en de Seniorenpartij Alkmaar, stelde dat het loslaten van vaste sluitingstijden vooral tot chaos in de binnenstad en een toename van overlast voor binnenstadbewoners heeft geleid. Zij pleitten dan ook voor het terugdraaien van de vrije sluitingstijden.

Wat de coalitie betreft zijn de voordelen van vrije sluitingstijden echter nog altijd groter dan de veelgenoemde nadelen. Jan Hoekzema stelde namens OPA wel voor om in te stellen dat er bij een horecagelegenheid die na twee uur ‘s nachts nog open is een portier moet staan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl