Alkmaar Centraal

Donderdag vond een rechtszitting plaats over de azc-bewoner die op 1 september brand stichtte in zijn appartement, waardoor twee appartementen onbewoonbaar werden. De 32-jarige Hassan al Q. vertelde dat het niet zijn bedoeling was geweest om iemand in gevaar te brengen: hij had een stuk papier in brand gestoken en dat op zijn matras gelegd. Vervolgens meldde hij meteen bij de receptie dat hij brand had gesticht, zodat ze de politie zouden bellen.

Q. was het wachten op hulp en werk moe en wilde met deze daad de aandacht trekken. De officier van justitie wees erop dat getuigen hadden gezien dat Q. na zijn brandstichting was gevlucht; Q. wierp tegen dat hij niet vluchtte, maar op weg was om zichzelf aan te geven. De officier van justitie eiste toch 30 maanden cel met behandelplicht. De uitspraak is op 22 december.

Ten tijde van de brandstichting werd er geschreven dat de aanleiding om brand te stichten was dat Q. ruzie had gekregen met het personeel van het azc omdat de mensen die bij hem op bezoek waren niet mochten blijven slapen. De echte reden was dieper geworteld: hij was het leven in het azc zat en wilde gewoon hulp en werk. 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl