Alkmaar Centraal

Politie Alkmaar - Duinstreek draait proef met de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers (WMG), die per 1 januari in werking treedt. Met deze wet kan geweld onder invloed van drank of drugs zwaarder worden bestraft en kunnen agenten een alcohol- en een drugstest aan een verdachte verplichten. Weigering kan tot een zwaardere straf leiden.

Alkmaar-Duinstreek is één van vijf basisteams in Nederland waar de nieuwe wet als eerste in de praktijk wordt toegepast. Tot nu toe zijn agenten afhankelijk van eigen observatie om drank- of drugsgebruik in te schatten. Een test geeft een objectief beeld. Aanvankelijk wordt na geweld alleen een blaastest en eventueel een ademanalyse gedaan. De afname van speeksel voor een drugstest, en het invoeren in de rest van Nederland, zal na evaluatie in de zomer tot stand worden gebracht.

De politie hoopt dat de nieuwe wet tot een afname van geweld in combinatie met drank en/of drugs. Meer informatie is te vinden op geweldonderinvloed.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl