Astmapatiënte Ineke** heeft de rechtszaak tegen haar werkgever, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in Alkmaar, op alle fronten gewonnen. De Alkmaarse kantonrechter laat het bedrijf haar vier maanden achterstallig loon uitbetalen en een luchtkwaliteitsonderzoek laten verrichten.

De secretaresse verhuist in 2015 van de zuid- naar de noordvleugel van het bedrijfspand aan de Comeniusstraat in Alkmaar-West. Daar krijgt de vrouw, die een longcapaciteit van slechts 65 procent heeft, ernstige luchtwegklachten, mogelijk een gevolg van het luchtverversingssysteem in dit deel van het gebouw.

In het kort geding tegen haar werkgever, dat kort voor kerst plaatsheeft, zegt ze:  “Ik moest non-stop hoesten, ben naar mijn leidinggevende gegaan, heb duidelijk gemaakt dat het niet gaat en had vier weken nodig om bij te komen.” Ze is ten volle bereid om thuis haar werk te doen, maar dat vindt de baas geen goede oplossing. In het kader van de arbeidsomstandighedenwet laat ONHN weliswaar onderzoeken doen, maar de verkeerde. Want er wordt gekeken naar het (werk-)klimaat in de burelen, terwijl had moeten worden gekeken naar de luchtkwaliteit. Want Ineke heeft geen last van stof, stofmijt of is anderszins allergisch.

Toch vinden de twee opeenvolgende bedrijfsartsen dat Ineke best weer aan het werk kan. In september 2016 probeert ze dat, vier uur lang. Om net zo beroerd als voorheen huiswaarts te keren. Werkweigering noemt ONHN doet, en stopt de salarisbetaling aan zijn werkneemster. Bij de rechter zakken ze met die rigide opstelling en maatregel finaal door het ijs.

Het vonnis laat niets aan duidelijkheid over: binnen twee dagen moet ONHN de rekening vanaf september geheel voldoen, vermeerderd met een wettelijke verhoging van 25 procent en rente. Binnen veertien dagen moet ONHN  een microbiologisch onderzoek laten doen, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag, toe een maximum van tien mille. Inekes proceskosten, een kleine 900 euro, zijn eveneens voor de werkgever.

(tekst: nzg-journalisten)

**gefingeerde naam in verband met de privacy

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl