Alkmaar Centraal

Gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) willen wegen buiten de bebouwde kom, die nu nog in beheer zijn bij het Hoogheemraadschap, overdragen aan de gemeente. Vooruitlopend zullen wegen binnen de bebouwde kom in de Schermer al worden overgeheveld. Dit was al gedaan in de voormalige gemeente Graft-De Rijp.

Voordeel van alles onder de gemeentelijke paraplu hebben, is dat planning en afstemming eenvoudiger wordt en dat kan mogelijk ook kosten besparen.

Wel moet er nog een overeenkomst komen over eigendom, beheer en onderhoud van wegen, weggedeelten en bruggen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl