Alkmaar Centraal

Vrijdag maakte het Recreatieschap Geestmerambacht bekend dat het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht nadelige gevolgen zal hebben voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied. Er is namelijk nog geen overeenstemming bereikt over een zogeheten uittreedsom.

Het recreatiegebied Geestmerambacht wordt momenteel beheerd namens de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, Bergen, Schagen en de provincie Noord-Holland. Deze partijen zijn onderdeel van het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Schagen treden per 1 januari 2017 uit het Recreatieschap. De provincie Noord-Holland draagt op dit moment substantieel bij; de gemeente Schagen levert daarentegen relatief een kleine bijdrage. Zonder die bijdragen moeten de toekomstplannen voor het Geestmerambacht worden bijgesteld. Dat betekent dat het beheer en onderhoud moet worden versoberd en er geen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd die geld kosten. Sommige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld open zwemgelegenheden, zullen zelfs mogelijk worden afgestoten.

Burgemeester Cornelisse van Langedijk licht toe: “Het college van Langedijk heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitkomst van het met de provincie in gang gezette minnelijke overleg over de hoogte van de uittreedsom van de provincie. Er is geen overeenstemming bereikt. Met hun inzet beoogden de achterblijvende deelnemers, waaronder Langedijk, in het recreatieschap een deel van de voorzieningen in het uitbreidingsdeel van het recreatiegebied alsnog te kunnen realiseren. Hierbij ging het vooral om aanleg van fiets-, vaar- en wandelverbindingen. Met de realisatie hiervan zou kunnen worden voldaan aan invulling van recreatiebehoeften, zowel op het land als op het water.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl