Alkmaar Centraal

Woensdag verklaarde de Raad van State dat het hoger beroep tegen de bouw van 14 appartementen op het perceel Oterlekerweg 20 te Stompetoren ongegrond is. Daarmee komt een einde aan de strijd die in 2000 ontstond tegen de geplande opvulling van het 'Gat van Nat', van de laatst overgebleven tegenstander, de buurman.

In 2000 maakte projectontwikkelaar Jan Nat plannen voor appartementen in 'het gat' aan de Oterlekerweg 20. In september 2002 verleende gemeente Schermer vergunning, maar trok deze na bezwaren weer in. Toen bleef het lang stil. In november 2014 werd opnieuw vergunning aangevraagd bij gemeente Alkmaar. De goothoogte van het pand werd 10 meter en de bouwhoogte rond 14 meter. Het bouwplan is in strijd is met het bestemmingsplan "Dorpskernen 2011", maar het college verleende een omgevingsvergunning aan de hand van een regel in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Dit leverde weerstand op en er zou ook meer gegund zijn dan aangevraagd. De gemeente oordeelde anders en ook de bestuursrechter in Alkmaar. De 'last man standing', de buurman, kreeg ook de Raad van State niet op de hand. Daarmee is de strijd voorbij.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl