Alkmaar Centraal

Sinds begin 2016 wordt nauw samengewerkt tussen Dobla, BPD, BOEi en de gemeente voor herontwikkeling van de Ringersfabriek en de Noorderkade. De plannen krijgen steeds meer vorm en duidelijke stappen naar realisering worden gezet. Het huidige ontwerp, met de Chocolate Experience, Pastry Academy, winkels en horeca, en op daarboven een hotel en appartementen, behoeft nog wel verdere uitwerking. Zo moet er nog een procedure komen om ook het hotel en de winkels in het bestemmingsplan te passen.

Binnenkort begint de voorbereiding tot herinrichting, in de vorm van gebouwinspecties, en op voorzienbare termijn zal de witte gevelbekleding verdwijnen.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan de kade van het Noordhollandsch kanaal. De gemeentecommissie Ruimte ziet graag een kadeverlaging met het thema “Fabriek”. De uitwerking en de aanbesteding van dit 'Ringersplein' zijn inmiddels gedaan. De uitvoering start medio maart en duurt tien weken. Voorafgaand zal Stadsstrand De Kade richting de Tesselsebrug verschoven worden. Het Ringersplein moet de omliggende functies versterken en een levendige verbinding vormen tussen de binnenstad en Overstad.

Voor het hele gebied, inclusief de naastgelegen appartementenontwikkeling, heeft BPD in samenspraak met de gemeente een stedenbouwkundig bureau ingehuurd om de stedenbouwkundige inpassing van de gebouwen te coördineren.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl