Alkmaar Centraal

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie € 1 miljoen verleend aan het kennis- en bedrijvencluster InVesta. Het programma start vanaf 1 september op het Energy Innovation Park.

The Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar (InVesta) faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling van biomassa en het hiermee produceren van groen gas.

Het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op. Er is dan ook veel geld in het project gestoken; het centrum komt voort voor een groot deel voort uit de beschikking van € 1 miljoen van het Ministerie van EZ. Deze beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 EU-vertegenwoordigers. Ook de Provincie deed met € 960.000 een flinke bijdrage.

Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing technologische ontwikkelingen te versnellen voor grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën.

Directeur Energie & Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken. “In potentie kan 10 tot 100 miljoen m3 'groen gas' in het Nederlandse gasnet worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton CO2-besparing gerealiseerd.” Grootschalige productie is ook interessant voor de internationale handel.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl