Alkmaar Centraal

Vrijdag 3 maart gaan derdejaars vmbo-scholieren in debat met aspirant-Kamerleden, samen met hun ouders en een groep laaggeletterde taalcursisten. Hiermee daagt Stichting Lezen & Schrijven de aanwezige politici uit om te debatteren in gewone taal. Een jury reikt aan het eind van de avond de prijs uit voor de meest duidelijke politicus en voor de beste leerling.

Door leerlingen actief te betrekken bij het proces naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn zij in de toekomst beter in staat een (stem)keuze te maken. Als jongeren de eerste keer gaan stemmen, is de kans groot dat zij dit later blijven doen. Dit vraagt niet alleen interesse en betrokkenheid van leerlingen, maar ook begrijpelijke verkiezingsprogramma's en debatten. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de Nederlandse politiek.

De deelnemende politici zijn o.a. Samir Bashara (GroenLinks), Rudmur Heerema (VVD), Nicole Temmink (SP),
Evert Jan Nieuwenhuis (SGP) en Lammert van Raan (PvdD). 

Het College voor de Rechten van de Mens constateerde afgelopen week dat verkiezingsprogramma's voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking onbegrijpelijk zijn. Maar jongeren zijn ook niet betrokken en hebben weinig vertrouwen in de politiek. Uit onderzoek van jongerenplatform Stembus 2017 is gebleken dat 31 procent van jongeren onder de 25 de politiek maar ingewikkeld vindt. 46 procent voelt zich onbegrepen door politici. Maarliefst 66 procent denkt dat hun mening niet telt en dat stemmen dus ook niet nodig is.

De debatten zijn deel van een speciale lessenreeks die Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met de deelnemende scholen organiseert rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl