Alkmaar, 25 februari 2011. Eindelijk gaat het dan gebeuren, de herinrichting van het terrein van de oude gasfabriek aan de Helderseweg in Alkmaar. Maar voor het zover is moeten eerst de bomen gekapt worden en de grond worden gesaneerd. Dat kappen gebeurd in overleg met Stichting Animo, een koepelorganisatie van Alkmaarse natuur -en Milieuorganisaties. Met Animo is afgesproken dat de bomen gekapt worden voor het broedseizoen begint en ook hoeveel groen er weer terugkomt. na de bomenkap begint de grondsanering, zowel de bodem als het grondwater is door de productie van het gas verontreinigd. Bij die sanering wordt het grondwater opgepompt en gezuiverd en wordt de grondwaterstand verlaagd. Uiteindelijk wordt er 130.000 m3 grond weggegraven waarvan er 90.000 m3 verontreinigde grond wordt afgevoerd. De sanering start in september moet eind van dit jaar afgerond zijn. Uiteindelijk zal het terrein ontwikkeld worden tot kantoorlocatie.
Pin It