Alkmaar Centraal

Vanaf deze week is de Molenkade en het Zwijnsmeer pad onverplicht fietspad. Dat houdt in dat naast bromfietsen nu ook snorfietsen niet meer toegestaan zijn, tenzij elektrisch aangedreven. 

Aan het begin van Molenkade staat daarvoor een blauw, rechthoekig verkeersbord waar met witte letters fietspad op staat. Dit geeft aan dat het om een onverplicht fietspad gaat. Er mag niet gebrommerd worden en snorfietsers mogen alleen op een onverplicht fietspad rijden als zij een elektromotor of een uitgeschakelde benzinemotor hebben.

De alternatieve route voor brommers en snorfietsen is over de Hoornseweg of de Munnikenweg. 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl