Alkmaar Centraal

Regio Noord-Holland Noord heeft een goede uitgangspositie om nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen bij de energietransitie. Een innovatief bedrijfsleven, diverse kennisinstellingen en een faciliterende overheid. Om de mogelijkheden te verzilveren, tekenden gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley voor 'Energieregio Noord-Holland Noord'.

Onderdeel is deelname aan het Europese INTERREG-project ‘Northern Connections’, dat min of meer een logisch gevolg is van projecten zoals het Energy Innovation Park Alkmaar en het er gevestigde Expertisecentrum InVesta.  Ook wordt de incubator IDEA (gevestigd bij de Hogeschool Inholland) actief ondersteund om ondernemers te helpen ideeën uit te werken.

Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley werken ook samen aan nieuwe technologie en bedrijvigheid voor duurzame energie in de regio, bijvoorbeeld met projecten op de Noordzee, de Afsluitdijk, in kassengebieden en introductie van groene waterstof voor de transportsector.

Om de Energieregio goed zichtbaar te maken worden geregeld seminars en bijeenkomsten georganiseerd. Op 23 mei organiseren de partijen het grote, jaarlijkse IDEA symposium in Alkmaar.

Foto boven v.l.n.r.: Bjorn Borgers, Petra Bijvoet (gemeente Alkmaar), Frank Brandsen (Energy Valley), onder v.l.n.r. Thijs Pennink (Ontwikkelingsbedrijf NHN), Jan Nagengast (Gemeente Alkmaar), Gerrit van Werven (Energy Valley).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl