Alkmaar Centraal

Het college van Alkmaar gunt wijkvereniging Oud Overdie een nieuw 'stekkie' en heeft de raad gevraagd om een krediet van € 530.000 beschikbaar te stellen voor vernieuwbouw van het voormalige jongerencentrum Ons Stekkie aan de Coornhertkade 106.

Het buurthuis van de wijkvereniging Oud Overdie werd in 2005 ‘tijdelijk’ gehuisvest in een leegstaande gymzaal aan de Kortenaerkade. Er was destijds geen geschikte locatie voorhanden en de wijk werd geherstructureerd. Omdat het slechts om een tijdelijke situatie zou gaan, is er al die jaren geen groot onderhoud uitgevoerd. Het gebouw is zeer gedateerd en heeft hoge energielasten. Daarnaast wil de wijkvereniging liever niet in de gymzaal blijven, omdat deze niet centraal in de wijk ligt en ook te klein is.

Samen met het bestuur van de wijkvereniging zijn de mogelijkheden in de omgeving verkend en is uiteindelijk de keuze gemaakt om te verhuizen naar het oude tienercentrum aan de Coornhertkade.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl