Alkmaar Centraal


Het aantal banen in Noord-Holland is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. De teller staat op 1.487.800. Dat neemt niet weg dat Noord-Holland nog 82.000 werklozen heeft. Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen.

De grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT en de meeste banen bevinden zich in de regio Amsterdam. Dit zijn enkele hoofdconclusies uit het rapport  "Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers"  dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld.

In Alkmaar en omgeving zien we dat de meeste banen beschikbaar zijn bij het ziekenhuis en de politie. Het herstel van de banengroei is breed merkbaar in bijna alle sectoren, waarbij de sectoren Handel & Horeca, Transport en Zakelijke Dienstverlening er uit springen.

De gemeente Amsterdam is qua werkgelegenheid koploper met over een aantal jaren een structurele banengroei. In regio Alkmaar is het economisch herstel pas in 2015 of 2016 zichtbaar geworden in banengroei. Waar er in 2015 in Alkmaar 103.260 banen waren, waren het er in 2016 al 210 meer. Deze lijn zal zich voortzetten in 2017 is de verwachting.

Qua arbeidsongeschiktheid is er nog iets opvallends aan de hand, de Noordelijke regio’s ( Zaanstreek , Alkmaar , Kop van Noord-Holland) hebben een groter aandeel arbeidsongeschikten dan regio’s in Noord-Holland Zuid.

De grootste conclusie die kunnen worden getrokken uit het rapport is dat de ontwikkeling van de werkeloosheid in Noord-Holland positief afwijkt van de nationale ontwikkeling.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl