Alkmaar Centraal


KiVa is een schoolbreed programma en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Met ingang van 4 september 2017 gaat De Zes Wielen in alle groepen met het KiVa programma aan de slag.

KiVa is een Fins woord voor ‘’fijn’’ of ‘’leuk’’. KiVa is afkomstig uit Finland en goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school.

Onderwerpen die tijdens de tien thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en verschillende rollen binnen de groep. KiVa werkt met de steungroepaanpak. Hierbij wordt een groepje leerlingen gevraagd om een leerling in de klas te helpen die niet met plezier naar school gaat. Iedere leerling in de steungroep gaat iets concreets doen om hem of haar te helpen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl