Alkmaar Centraal


Voor het project Hollandse Tuin in Overstad, waarbij 64 woningen gerealiseerd moeten worden op het Schoehuijsterrein, is het noodzakelijk dat er een geluidswal van 5 meter hoog en 84 meter lang wordt geplaatst.

Dit blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan. De geluidswal moet langs het schrootbedrijf Maasdam en Dekker komen te liggen, op twee meter afstand van de erfgrens van het bedrijf.

Maasdam en Dekker heeft echter bezwaar aangetekend tegen de geluidswal, omdat de wal (eventuele) herontwikkeling van het bedrijf in de weg zal staan en een dergelijke grote geluidswal er volgens het bedrijf er al snel verwaarloosd uitzien.

De gemeente is juist van mening dat de geluidswal er voor zal zorgen  dat het toekomstige woon- en leefklimaat van de Hollandse Tuin wordt veilig gesteld. Andere oplossingen zijn volgens de gemeente niet haalbaar en bovendien is er bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan al voor gezorgd dat de gebruiksmogelijkheden van Maasdam en Dekker niet worden ingeperkt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl