Alkmaar Centraal


Het gebied in Overstad waar de nieuwe woonwijk Hollandse Tuin moet verrijzen zal, voor er met de bouw begonnen kan worden, eerst moeten worden gesaneerd.

Volgens de risico-analyse is gebleken dat de verontreiniging op dit moment geen risico’s met zich meebrengt en dat een sanering niet spoedeisend is, maar wel noodzakelijk omdat het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

Uit bodemonderzoek is gebleken dat zowel de boven- als de ondergrond verontreinigd zijn met onder meer metalen, minerale olie, asbest en PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

Het grondwater op het terrein is verontreinigd met metalen (arseen, chroom, nikkel en/of zink). Plaatselijk is ook er ook een lichte verontreiniging met xyleen en VOCL (waterstofchloride) geconstateerd.

Daarnaast zijn in de groenstrook langs de Kwakelkade hoge concentraties koper, lood, zink en PCB’s aangetroffen.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl