Alkmaar Centraal


VVD Alkmaar wil uitkeringsgerechtigden verplichten een tegenprestatie te leveren, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord. De fractie stelt dat iemand met een uitkering weinig sociale contacten heeft en sneller in een sociaal isolement terecht komt. Door een tegenprestatie te leveren zou iemand in de bijstand sneller kunnen doorstromen naar een betaalde baan.

Onder meer buurtverenigingen, sportclubs en bibliotheken kunnen vaak wel 'een extra handje hulp' gebruiken. Inzet van mensen met een uitkering maakt iedereen blij, meent VVD Alkmaar. De fractie heeft dan ook vragen gesteld aan het college om inzichtelijk te maken hoeveel mensen in de bijstand in aanmerking komen voor het leveren van een tegenprestatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl