Alkmaar Centraal


Bewoners van de Tirolstraat, verenigd o.a. in de Vereniging “De Groene
Voet” en de bewoners van de flat “De Blauwe Reiger, ook
verenigd in de VVE, maken zich zorgen over de nieuwe uitbreidingsplannen voor speeltuin Het Span. Zij moesten dit via de pers vernemen, zo meldt SeniorenPartij Alkmaar die hier vragen over stelde aan het college.

In het verleden zijn er al felle protesten in deze buurt geweest tegen de toen voorgenomen uitbreidingsplannen. De omwonenden ervaren geluidsoverlast, en dit is wat hun betreft nu maximaal. Anderzijds wordt de buurt geteisterd door parkeeroverlast, zo vinden de bewoners.

De paaltjes om de parkeeroverlast te verminderen worden voortdurend verwijderd door derden. Versterkt toezicht leidde niet tot het resultaat waarop werd gehoopt. De toen ontstane situatie moest zelfs door een onafhankelijke mediator tot normale proporties worden teruggebracht.

De SeniorenPartij vraagt het college of zij op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis van de vorige uitbreiding. Ze vragen ook waarom er geen overleg is geweest met de buurt en zij willen dat de gemeente de kap van groen weigert omdat het in strijd is met het bestemmingsplan en omdat het een aantasting is van de groenvoorzieningen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl