Alkmaar Centraal


Belangen Alkmaarse Samenleving heeft tijdens de begrotingsbehandeling de fractie van DENK bekritiseerd vanwege hun afwezigheid tijdens commissievergaderingen. "Sinds DENK volksvertegenwoordiger is in de Alkmaarse politiek zou deze partij haar taak serieus moeten nemen en grotendeels aanwezig moeten zijn", aldus fractieleider Ben Bijl.

BAS constateert dat DENK Alkmaar grotendeels afwezig is bij commissievergaderingen. Ben Bijl: "De heer Keskin ontkende dat stellig, zei dat hij alleen de laatste maand er niet was en vroeg ons of wij het konden hardmaken. Wij hebben de griffie verzocht of zij dat wilden uitzoeken."

Bij dergelijke vergaderingen is men verlichting een presentielijst te tekenen. De fractie van BAS vindt dat er altijd een fractielid aanwezig moet zijn, of op zijn minst een assistent. Bijl: "Navraag heeft geleerd dat de fractie van DENK 74,5 % niet aanwezig is geweest."

BAS vindt deze cijfers eigenlijk verbijsterend en wil uitleg van de DENK-fractie in de presidiumvergadering. "We hopen dat er dan iemand van DENK aanwezig is", aldus Bijl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl