Alkmaar Centraal


Woensdag 14 maart geeft Ernest Briët, directeur van Stichting Landschap Noord-Holland, een lezing over de nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied te midden van Alkmaar – Hoorn – Amsterdam en Beverwijk. De lezing, over deze 'Amsterdam Wetlands', wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van De Vest.

Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam –Beverwijk, genaamd ‘Amsterdam Wetlands’. Dat was hard nodig want er zijn vele problemen, zoals het inklinken van veen. Dit zorgt voor grote uitstoot van broeikasgassen en een teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels.

Met Amsterdam Wetlands ontstond een nieuw wenkend perspectief. Het wordt een top natuur- en recreatiegebied, met goede verbinding tussen stad en het groene buitengebied. De initiatiefnemers willen dit jaar nog starten met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het concept verder uit te werken. Ook in gemeente Alkmaar biedt dit legio kansen.

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkte hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking.

Na projecten bij een aantal andere ministeries werkte Briët nu als directeur bij IVN en de Milieufederatie. In 2013 startte hij als directeur van Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn grootste interessevelden.

Toegang tot de lezing kost 5 euro en voor AIA-vrienden 3 euro. Meer informatie op aia-alkmaar.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl