De gemeente Alkmaar gaat na een proef met de bestickering van twee bovengrondse vuilcontainers bij de Grote Kerk nu definitief alle containers in het centrum beplakken met oude stadsafbeeldingen.

het was lokale partij BAS die het initiatief nam om de vuilcontainers te pimpen. Vooral als ze in de nabijheid staan van historische monumenten waren ze de partij een doorn in het oog.

In de stad wordt positief gereageerd op de bestickering. "De bakken hoeven nu niet meer ontdaan te worden van graffiti en aanplakbiljetten en er wordt respectvoller mee omgegaan", aldus Remco Cevat van BAS.